Vrouwenkracht: Vrouwelijke kwaliteiten in de wereld (3)

Hoe zou de wereld eruitzien als er meer ruimte is voor vrouwelijke kwaliteiten? Hoe pakt dit uit in de samenleving, in het bedrijfsleven of in de politiek? Lisette Thooft en Joke Metselaar staken de koppen bij elkaar en komen met antwoorden.

Hoe staat de wereld ervoor?

Joke: ‘Als je naar topposities in de samenleving kijkt is 94 procent man. De maatschappij is zo ingericht dat je met typische mannelijke kwaliteiten op topposities terecht kunt komen. Daarbij komt dat vrouwen pas solliciteren op functies als ze 100 procent aan de functieomschrijving doen. Ze vragen dan: denken jullie dat ik zou passen? Terwijl als een man voor 60 procent aan de functieomschrijving voldoet, hij het wil doen en denkt: dat lukt mij wel. Vrouwen komen dus onzekerder over, terwijl ze met hun vrouwelijke kwaliteiten in feite nauwkeuriger zijn.’

Met wat als gevolg?

Joke: ‘In mijn ogen worden de verkeerde mensen leiders. Ze stellen hun eigenbelang voorop, werken met de ellebogen indien nodig, enzovoort. Headhuntersbureaus spelen een grote rol hierin. Zij blijven dezelfde mannen rondpompen op topposities. Terwijl er meer vrouwelijke studenten zijn dan mannelijke. Vrouwen zijn vaak zelfs beter in bètavakken.’

“Wat goed is voor de hele wereld, is goed voor iedereen”

We voelen een hapering aankomen…

Joke: ‘Ja, wat vrouwen zijn weliswaar goed in studie, maar dat is geen garantie voor een latere, glanzende carrière. Mannen hebben vaak inhoudelijk minder kennis, maar door hun sterkere wilskracht, gecombineerd met hun ego en vechtlust, komen zij uiteindelijk op de hogere posities. Mannen zijn bovendien vaak sterk gericht op hun eigen carrière. Vrouwen zijn meer inhoudelijk gericht, op luisteren en het stellen van vragen.’

Lisette: ‘Een manager met vrouwelijke kwaliteiten kijkt naar de hele groep. Die beloont niet alleen degenen die het sterkste is of die het meest verkoopt. Die weet dat iedereen een rol vervult zodat iedereen in het eigen werk kan floreren.’

Joke: ‘Het gaat dan wel over pure vrouwenkracht. Want de vrouwen die je nu in de top ziet, die beginnen soms wel vanuit hun vrouwelijke kwaliteiten, maar na een aantal jaren zie je ze keren richting die mannelijke energie.’

Lisette: ‘De macht ligt nu vooral in mannelijke kracht. Trump is een voorbeeld van extreem mannelijke kracht. Obama was een leider met veel vrouwelijker kwaliteiten. Je hoort vaak dat mensen een echte leider willen, en dan bedoelen ze meestal toch zo’n macho man.’

Hoe kunnen vrouwen dit veranderen?

Joke: ‘Ten eerste moeten meer vrouwen aan de top komen. Het begint ook echt van onderaf. Ik kijk daarom graag naar de dierenwereld. Wij worden opgevoed met allerlei dogma’s. Maar in de paardenwereld zie je bijvoorbeeld dat er niet alleen een hengst is, maar ook een leidmerrie. Dat is tevens het verschil tussen mannen- en vrouwenenergie. De leidmerrie weet de weg door het moeras. Die loopt voorop in de kudde. Die weet de weg naar waar het gras groen is. De hengst beschermt de kudde tegen aanvallen van buitenaf. Die zorgt voor bescherming. In het sjamanisme was dit ook zo. De man staat achter de vrouw om haar te faciliteren. De man gaf de vrouw de ruimte om haar intuïtie de vrije baan te geven.’

Als je deze allegorie doortrekt naar mannen en vrouwen?

Joke: ‘Dan is in jezelf zowel het mannelijke als het vrouwelijke van belang, Het vrouwelijke is het ontvangststation, het ontvankelijke, het binnenlaten zowel letterlijk als figuurlijk. Het voelen, de intuïtie, het heldere weten wat je te doen hebt in het leven. Weten wat je taak is. Zowel voor grote als kleine dingen. De mannelijke energie is ook van belang. Met wilskracht zet je het neer in de wereld.’

De genderdiscussie is dus belangrijk, dat mannen vrouwelijker worden en vrouwen mannelijker?

Joke: ‘Dat is inderdaad heel belangrijk. Je ziet ook dat er steeds meer mannelijke feministen komen, omdat mannen ook baat hebben bij een minder mannelijke maatschappij. Mannen plegen bijvoorbeeld twee keer zoveel zelfmoord als vrouwen, ze zijn vaker verdacht van een misdrijf. Mannen gebruiken twee keer zoveel alcohol en drugs als vrouwen. 94 procent van de gedetineerden is man. Ze gaan ook eerder dood. Ze zijn zowel geestelijk en fysiek ongezonder.’

Hoe komt dit?

Joke: ‘Dit komt vooral omdat ze niet kunnen voldoen aan de verwachtingen die de maatschappij stelt aan hun mannelijkheid, zoals carrière maken en geld verdienen. Ze onderdrukken de vrouwelijke energie in zichzelf. Dus vrouwelijk energie is niet alleen onderdrukt in vrouwen, ook in mannen. Als mannen zich hiervan meer bewust worden, zien ze misschien ook het belang in van vrouwelijke energie.’

Wat zou er gebeuren als er meer vrouwelijke kwaliteiten actief zouden zijn in de wereld?

Lisette: ‘Er zou misschien nog meer vergaderd worden (lacht). Met als doel: eerst tot overeenstemming komen, iedereen tevreden maken. En dan doen wat goed is voor de hele wereld, want dat is goed voor iedereen. Ook voor de zwakkere landen, want we horen bij elkaar. We zijn een geheel, we zetten niet het ene land af tegen het andere land. Er is immers maar één aardbol, die we delen. Met de dieren en de planten, die horen er ook bij.’

Waarom is een samenleving gebaat bij meer vrouwelijke kracht?

Joke: ‘Vrouwelijke kracht is heel belangrijk omdat het uitgaat van het hart, vanuit de verbinding. Vanuit de intuïtie, het grotere geheel. Hedendaagse feministen zeggen dan ook: vrouwenrechten zijn mensenrechten en rechten voor de aarde. Vanuit eenheid en gelijkwaardigheid. Daar heeft de samenleving behoefte aan. Tot nu toe gaat het alleen vanuit mannenkracht, vanuit het individu. Hiermee is het idee van het grotere geheel verloren gegaan. Kijk maar naar bedrijven als Shell, of kijk naar de banken, kijk maar om je heen. Allemaal instellingen die zijn gericht op winst maken ten koste van…’

Lisette: ‘Ik zeg niet dat mannelijke kracht slecht is; dat soort kracht leidt tot vrijheid voor het individu en daar worden we gelukkiger van. Maar die kracht is wel te sterk ontwikkeld, het hele economische systeem draait erop.’

[services_wrap][services columns=”” align=”” image=”” title=”” ]

Lisette Thooft

Lisette Thooft (links op de afbeelding) is naast schrijfster actief als rebalancer, spreekster en lijf- en schrijfcoach. Ze schreef tot nu toe achttien non-fictieboeken, onder meer over spiritualiteit en emancipatie. In maart 2018 verscheen ‘In 9 stappen naar innerlijke bloei, met het Negen Stappen Plan’.

Meer informatie: lisettethooft.nl

[/services][/services_wrap]

[services_wrap][services columns=”” align=”” image=”” title=”” ]

Joke Metselaar

Joke Metselaar (rechts op de afbeelding) is intuïtief coach en reader. Tijdens de sessies maakt ze gebruik van verschillende technieken. Bij elke situatie past een andere. Een reading laat het licht schijnen op onbewuste drijfveren. Familieopstellingen zorgen voor een hele directe connectie met het voelen en met het helende veld. Joke heeft een praktijk in Amsterdam en in Deventer. Ook geeft zij telefonische sessies. Met regelmaat publiceert zij haar ervaringen en inzichten op isamedina.com.

Meer informatie: jokemetselaar.nl

[/services][/services_wrap]

Lees ook: Vrouwenkracht: Het verschil met mannenkracht (1)
Lees ook: Lisette Thooft: ‘Ik wil een H-relatie, geen A-relatie’
Lees ook: Lisette Thooft: Rugpijn vanwege lasten van een ander
Lees ook: Lisette Thooft bedenk wat nieuws: speedshoppen!
Lees ook: Reader Joke Metselaar over wensen uiten in relaties
Lees ook: Een liefdesrelatie werkt beter als je de ander accepteert hoe hij is

Scroll naar top