Vroeg in de overgang? Hormoontherapie kan bescherming bieden

Als je vroeg in de overgang terechtkomt heeft dit mogelijk een aantal gevolgen voor je gezondheid op latere leeftijd. Hormoontherapie kan bescherming bieden. Door tijdig actie te ondernemen is er mogelijk minder kans op toekomstige klachten. 

Vroeg in de overgang kan leiden tot chronische ziektes

Slechts 1 procent van alle vrouwen komt voor haar veertigste in de overgang. Over deze groep is bekend dat zij een veel grotere kans hebben op hart- en vaatziekten, op (vroegtijdige) dementie en op osteoporose. Daar staat een veel lagere kans op borstkanker tegenover. Maar de uitkomst van de optelsom is toch dat vrouwen die vroeg in de overgang komen op latere leeftijd meer kans hebben op chronische ziekten op latere leeftijd. Bovendien overlijden ze gemiddeld vroeger dan vrouwen die op de gemiddelde leeftijd – tussen 46 en 56 jaar – in de overgang komen.

Hormoontherapie kan bescherming bieden

Verder is bekend dat vrouwen die hormoontherapie krijgen minder kans hebben op het oplopen van chronische ziekten dan leeftijdgenoten die nog niet in de overgang zijn. Denk aan een chronische ziekte als osteoporose. Ze moeten dan wel de hormoontherapie volgen tot de gemiddelde overgangsleeftijd van vijftig jaar. Keerzijde is dat zij door het gebruik van een hormoontherapie wel een even grote kans op borstkanker hebben dan hun leeftijdgenoten. Een kans die zonder hormoontherapie dus kleiner zou zijn.

Gezonde levensstijl

Het kan zijn dat een supergezonde voeding en sportieve leefstijl net zo goed of beter dan hormoontherapie beschermt tegen de kans op deze chronische ziekten. Dit is echter niet onderzocht. Waarschijnlijk is de combinatie van een gezonde leefstijl en voeding mét hormoontherapie tot het vijftigste jaar nog beter voor vrouwen met een vervroegde overgang. Laat je daarom goed informeren over de pro’s en con’s van een hormoontherapie.

Meer weten over vroeg in de overgang?

Maak een afspraak met een overgangsconsulente. Jaarlijks laten honderden vrouwen zich informeren, adviseren en begeleiden door een verpleegkundig overgangsconsulent. Op www.overgangsconsulente.com staat veel nuttige informatie. Via deze site kun je ook een overgangsconsulent bij jou in de buurt vinden.

Lees ook: De fases van de overgang: premenopauze – menopauze – postmenopauze
Lees ook: Waarom lijken overgangsklachten zoveel op een burn-out of depressie?

Scroll naar top