Voor hormoontherapie altijd eerst naar de huisarts

Dorenda van Dijken: Hormoontherapie huisarts

Gynaecoloog Dorenda van Dijken is gespecialiseerd in de overgang. Wij vroegen haar hoe het is gesteld met de kennis over de overgang bij vrouwen en (huis)artsen. ‘Kennis van de huisarts over voordelen van hormoontherapie is steeds beter.’

Hoe is het kennisniveau over de overgang bij (huis)artsen en vrouwen zelf?

‘Wat opvalt op internationale congressen is dat wij in Nederland enorm achterlopen als je dit vergelijkt met andere Europese landen. En nog meer ten opzichte van de Verenigde Staten.’

Waarin loopt Nederland achter ten opzichte van andere landen?

‘Dit gaat van onvoldoende kennis over de overgang – vooral bij vrouwen zelf, maar ook bij (huis)artsen – tot weinig kennis van de indicaties en toepassingsmogelijkheden van hormoontherapie. Zo krijgt in Nederland 5 procent van de vrouwen hormoontherapie voorgeschreven, terwijl dat in de rest van Europa tussen de 15 tot 25 procent is.’

”Gelukkig zijn er steeds meer (huis)artsen die de overgang goed oppakken”

Hoe komt dit verschil?

‘In Nederland hebben we een ander zorgsysteem dan in andere landen. Daar gaat het voorschrijven van hormoontherapie veelal direct via de specialist, zonder verwijzing via de huisarts. En soms ook rechtstreeks via de huisarts. Bij ons moet je eerst bij de huisarts langsgaan. Dan zijn er drie mogelijkheden om hormoontherapie voorgeschreven te krijgen.’

Wat zijn deze drie mogelijkheden?

‘De eerste mogelijkheid is dat de huisarts zelf hormoontherapie voorschrijft. De tweede mogelijkheid is dat de huisarts overlegt met de gynaecoloog en dan vervolgens zelf voorschrijft. Dit gebeurt overigens in toenemende mate. De derde mogelijkheid is dat de huisarts doorverwijst naar de gynaecoloog, die het vervolgens voorschrijft. Zoals elk bezoek aan een specialist gaat dit wel ten koste van het eigen risico van de zorgverzekering. In alle gevallen moet de huisarts wel de kennis hebben om zelf voor te schrijven of de noodzaak zien door te verwijzen naar een specialist.’

Kun je dit toelichten?

‘Het zelf voorschrijven van hormoontherapie of het doorverwijzen van een gynaecoloog gebeurt niet altijd – heel vaak trouwens wel! – omdat in de huidige richtlijn van huisartsen staat dat overgangsklachten in principe niet behandeld hoeven worden. Dit maakt het dus een beetje lastig. Het is in die gevallen geen onwil van huisartsen, maar ze zitten een beetje klem met hun eigen richtlijn. Deze richtlijn wordt overigens op dit moment herschreven. Het gaat dus de goede kant op. Temeer omdat steeds meer (huis)artsen het goed oppakken.’

Is dit de enige verklaring voor het lagere gebruik van hormoontherapie in Nederland?

‘Niet de enige, want in Nederland krijgen vrouwen een behandeling minder snel voorgeschreven vanwege de negatieve beeldvorming die in Nederland nog steeds bestaat over hormoontherapie. Zo is de enorme angst voor borstkanker als gevolg van hormoontherapie grotendeels onjuist. De feiten zijn dat de kans op borstkanker minimaal toeneemt bij langdurig gebruik van hormoontherapie en afhankelijk is van het type product, met name het type progesteron. Ik merk overigens wel dat de negatieve beeldvorming over hormoontherapie langzaam in positieve zin verandert.’

Waaraan merk je dat?

‘Steeds meer artsen en met name de jongere generatie staat er voor open en vergaart kennis over hormoontherapie. Zij geven verder aan het fijn te vinden als het onderwerp ook meer in de opleiding komt.’

[services_wrap][services columns=”” align=”” image=”” title=”” ]

Dorenda van Dijken

Drs. Dorenda van Dijken is gynaecoloog in het OLVG West in Amsterdam. Als gynaecoloog heeft ze ruim twintig jaar ervaring met menopauzeproblematiek. Haar missie is menopauze bespreekbaar en geaccepteerd maken en uit het ‘niet-sexy hokje’ te halen. Naast haar activiteiten als gynaecoloog is Dorenda onder meer voorzitter van de Dutch Menopause Society, bestuurslid van de CAMS van de International Menopause Society, lid van de schrijversgroep Richtlijnen NVOG menopauze en docent opleiding menopauzeverpleegkundigen aan het Erasmus MC Rotterdam. [/services][/services_wrap]

Lees ook: Wat is het risico op borstkanker bij hormoontherapie? (Dorenda van Dijken deel 4)
Lees ook: Hormoontherapie beter beschikbaar via huisartsen (Dorenda van Dijken deel 3)
Lees ook: Elke vrouw beleeft de overgang op haar eigen manier (Dorenda van Dijken deel 2)
Lees ook: De voordelen en nadelen van hormoontherapie (Dorenda van Dijken deel 1)
Lees ook: Is hormoontherapie een goede keuze?
Lees ook: De drie fases van de overgang: premenopauze – menopauze – postmenopauze
Lees ook: 33 symptomen van de overgang en ons verhaal

Scroll naar top