COPYRIGHT NOTICE

Alleen bij IM IsaMedina BV berusten alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot IM IsaMedina BV en het logo van isamedina.com, waaronder in elk geval de merkrechten zijn inbegrepen. IM IsaMedina BV behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Tevens uitsluitend bij IM IsaMedina BV berusten de (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van dit platform. Daartoe behoren eveneens de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie. De inhoud van dit platform mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IM IsaMedina BV is het onder meer niet toegestaan de inhoud van dit platform, of onderdelen daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van dit platform.

In het geval dat gebruikers een bijdrage leveren aan de inhoud van dit platform berusten de rechten daarop bij deze gebruikers. Dit is niet het geval als in de gebruikersvoorwaarden van dit platform afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan IM IsaMedina BV.

IM IsaMedina BV heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van IM IsaMedina BV, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Indien er naar het oordeel van IM IsaMedina BV sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden heeft IM IsaMedina Bv het recht, maar niet de plicht toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van dit platform te verwijderen.

Tenzij anders overeengekomen met de auteur heeft IM IsaMedina BV tevens het recht om ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor zowel voor teksten als voor muziek- en beeldmateriaal.

Scroll naar top