Hoe staat het met de combinatie werk en zorg bij vrouwen? (3)

Samen met directeur Jannet Vaessen van vrouwennetwerk WOMEN Inc. maken we een zevendelige serie over het thema ‘Vrouwen 40+: In de knel tussen carrière en zorgtaken’. In deel 3: Hoe staat het met de combinatie werk en zorg bij vrouwen?

Hoe staat het met de combinatie werk en zorg bij vrouwen?

‘Onderzoek toont aan dat vrouwen meer zijn gaan werken, maar niet minder zijn gaan zorgen: vrouwen zorgen 1,5 keer zoveel voor de kinderen als mannen. Tegelijkertijd vraagt de politiek om een grotere inzet in de mantelzorg. En ook die zorgtaken komen vaker op schouders van vrouwen terecht. Vrouwen zijn bijna 1,5 keer zo vaak mantelzorger als mannen.’

Dat is best oneerlijk. Hoe kunnen we dat veranderen?

‘Bij WOMEN Inc. zijn we bezig deze ongelijkheid zichtbaarder te maken. Wij willen voorkomen dat vrouwen overbelast raken of minder gaan werken. We pleiten daarom voor een nieuwe verdeling van zorg en werk.’

Hoe doen jullie dat?

‘We ontrafelen eerst het probleem: hoe is dit zo gekomen? Vervolgens vragen we ons af: hoe kunnen we helpen het te veranderen? Bij wie moeten we aankloppen: de politiek in Den Haag, de media in Hilversum of het bedrijfsleven? En wat kunnen vrouwen zélf veranderen? Afgelopen september hebben we bijvoorbeeld de campagne BeperktZicht gelanceerd, die specifiek ging over de werk-zorgverdeling tussen mannen en vrouwen.

“Voor overgangsklachten is geen passende oplossing op de werkvloer”

Wat was dat voor campagne?

Deze BeperktZicht-campagne gaat over de bewuste en onbewuste vooroordelen die we allemaal hebben over hoe vrouwen en mannen zich horen te gedragen. Die hebben we namelijk allemaal. En die vooroordelen houden ideeën over rolpatronen en taakverdelingen in stand. We proberen die stereotypen over mannen en vrouwen met deze campagne zichtbaar te maken, zodat we allemaal onze blik kunnen openen en kunnen zorgen dat mannen en vrouwen écht vrije keuzes kunnen maken. Om mannen en vrouwen hierbij inzicht te geven en hulp te bieden hebben we eerder samen met het Nibud een speciale tool ontwikkeld: de WerkZorgBerekenaar. Die helpt stellen financieel bewuste keuzes maken over hun verdeling van werk en zorg. Veel mensen denken namelijk dat kinderopvang te duur is of dat de meest verdienende partner beter niet minder kan gaan werken. Terwijl deze aannames vaak niet opgaan en een andere verdeling soms juist meer tijd en geld kan opleveren!

Kunnen vrouwen zelf alles veranderen?

‘Nee, dat denk ik niet. Er speelt te veel om de positie van vrouwen heen. Ik denk dat we nu op een kantelpunt zitten tussen twee tijden. We komen uit een tijd waarin er een handige taakverdeling was: de kostwinner (man) en de huishoudster (vrouw). Daar zitten allemaal hardnekkige ideeën en idealen aan vast.’

Zoals?

Voor mannen: hoe word je zo groot, zo zichtbaar, zo succesvol mogelijk?. En voor vrouwen: hoe word je zo lief, zo knap, zo moederlijk mogelijk? Die rolverdeling geldt allang niet meer. Meer dan de helft van de mensen is ‘taakcombineerder’ geworden; zowel mannen als vrouwen zorgen én werken. Maar de werkvloer is daar nog niet op ingericht.’

Kun je daar een voorbeeld van geven?

‘Dat zie je bijvoorbeeld aan hoe er wordt aangekeken tegen 45+ vrouwen op de werkvloer. Zij werken tegenwoordig in groten getale. Wanneer ze met overgangsklachten te maken krijgen, is er geen passende oplossing voorhanden. Met als gevolg dat ruim een derde van het verzuim van 45+ vrouwen is toe te schrijven aan de menopauze. Op het moment dat een werkgever het complete plaatje niet ziet, worden er vaak stereotiepe beslissingen genomen: ‘Neem die vrouw maar niet aan, want die gaat zwanger worden of over hormonen zeuren.’ Mede daarom werken er in Nederland nog steeds relatief weinig vrouwen. Daar zit een enorme kloof. Ze zouden juist gestimuleerd moeten worden! Dat zou ook nog eens beter zijn voor de economie.’

[services_wrap][services columns=”” align=”” image=”” title=”” ]

Over deze zevendelige serie

Met deze zevendelige serie in samenwerking met WOMEN Inc. willen wij een nieuw denkkader creëren voor de 40+ vrouw. De ideeën van WOMEN Inc. zijn volgens ons van het grootste belang voor de moderne werkende vrouw en de toekomst van haar kinderen. Ze laten zien hoe vrouwen hun eigen pad kunnen bewandelen. Zodat ze achteraf nooit hoeven te denken: had ik dit maar geweten, dan had ik het heel anders gedaan… [/services][/services_wrap]

Lees ook: De grootste blokkades voor de 40+ vrouw op de arbeidsmarkt (1)
Lees ook: Hoe zelfvoorzienend leven vrouwen in Nederland? (2)
Lees ook: Schommelingen hormonen mogelijk van invloed op migraine bij vrouwen
Lees ook: WOMEN Inc.: ‘Behandel me als een dame’

Scroll naar top